Onderhouden van het rieten dak

Stuur een bericht

Stuur een bericht

Afspraak maken

Onderhouden van het rieten dak

Vijftig jaar geleden werd er bijna geen onderhoud gepleegd aan het rieten dak op het gebied van algen- en/of mos bestrijding. Algen (en/of mossen) op een rieten dak schenen geen nadelige effecten te veroorzaken m.b.t. de levensduur van het dak (tussen 25 tot 40 jaar voor een ‘normaal’ pand).

Dit lijkt de laatste decennia te veranderen. Voornamelijk de ontwikkeling van algen, zeker wanneer algen een gesloten laag vormen, hebben deze een negatieve invloed op de levensduur van het dak. Een geringe investering in preventief onderhoud betaalt zich terug in de vorm van een relevante levensduurverlenging van het rieten dak.

Misschien heeft u al een rieten dak en vraagt u zich af of het aan vervanging toe is. Met een vakkundig oog geven wij u snel en persoonlijk advies over de staat van uw dak.

Voordelen van het onderhouden van het rieten dak:

  • Het verlengt de levensduur
  • Draagt bij aan de uitstraling
  • Voorkomt onnodige vervolgschade

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden om te zorgen dat het echte onderhoud zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of vogelschade optreedt, zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt. Hier hoort ook de bestrijding van algen en/ of mossen bij.

Meer informatie
Bel 0345 - 54 94 33

Levensduur van het dak

Het lijkt erop dat het rieten dak de laatste decennia meer te lijden heeft dan vroeger. Hoe komt dit?

  • Er worden meer panden gedekt in een boomrijke omgeving (schaduw en luwte)
  • De daken zijn minder specifiek voor een rieten dakbedekking ontworpen
  • Samenstelling van de lucht is anders (meer stikstof, minder zwavel, de lucht is schoner, vooral algen profiteren hiervan)
  • Het lijkt er op dat er meer verschil in kwaliteit van riet is dan decennia terug
  • Het schroefdak droogt met name bij een hellingshoek van minder dan 45 graden langzamer dan het traditionele dak
  • Een in toenemende mate onzorgvuldig (aanvullend) isoleren van rieten daken (dauwpunt schuift naar binnen)

Aantasting

Den Hartog Riet - Mechanisme van aantasting

Mechanisme van aantasting

Wanneer één of meerdere van de zojuist genoemde oorzaken van toepassing zijn op het dak zullen er meer (en sneller) algen zich op het dak vestigen. Indien niet op tijd corrigerend wordt opgetreden tegen algen en/of mossen, zal het dak in plaats van mooi grijsbruin al snel een vieze groene kleur aannemen.

Op zich is dit niet schadelijk, de algen en mossen halen hun eigen voedsel uit de lucht en gebruiken het rieten dak enkel als ondergrond om zich te hechten. Tegelijkertijd zorgen ze er wel voor dat het dak nog langer vochtig blijft. Vooral algen veroorzaken dit probleem. Zij vormen gemakkelijk een afsluitende laag die het verdampende oppervlak snel terugbrengt tot een fractie van een schoon rieten dak.

Onder het met algen begroeide oppervlak ontstaat hierdoor een gunstig klimaat voor schimmels, voornamelijk zachtrot schimmels en paddenstoelen doen het dan goed. Deze schimmels en paddenstoelen zijn in staat om in een geschikt microklimaat zich zeer snel door een dak te verspreiden. In tegenstelling tot algen en mossen leven zij van de afbraak van cellulose, één van de hoofdbestanddelen van riet.

Den Hartog Riet - Bomen

Bomen

Ook bomen en struiken rond het huis moeten binnen de perken gehouden worden. Ze geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind. (Minimale richtlijn: als een boom drupt, mogen de druppels niet op het rieten dak terecht komen). Bladeren en dennennaalden moeten minimaal eens per jaar worden verwijderd. (aanvullend) isoleren van rieten daken (dauwpunt schuift naar binnen)

De gevolgen

Wanneer het preventief onderhoud niet inspeelt op bovenstaande gewijzigde omstandigheden haalt een aantal daken niet meer de ‘normale’ levensduur voor het rieten dak (25 tot 40 jaar). Of deze levensduur kan alleen nog gehaald worden ten koste van grote instandhoudingkosten. (aanvullend) isoleren van rieten daken (dauwpunt schuift naar binnen)

Meer informatie
Bel 0345 - 54 94 33

De oplossing

Ervaringen met algen -(en mos) bestrijding leveren zeer goede resultaten volgens het principe:
Houd het dak zo schoon mogelijk, dan blijft het dak ook zo droog mogelijk. En hoe droger het dak, des te langer de levensduur. Gemiddeld genomen wordt een dak als het 8 tot 12 jaar oud is schoongemaakt en afgeklopt, de bovenste toplaag die door de jaren heen versleten is wordt dan verwijderd zodat het goede riet eronder weer sneller zal drogen. Dit proces blijft zich een aantal keren herhalen e.a. afhankelijk van de kwaliteit van het rieten dak.

Na groot onderhoud of schoonmaken van het dak moet altijd een algwerende behandeling worden uitgevoerd. Anders is het dak na een jaar weer begroeid (door het uitgroeien van de achtergebleven stukjes alg en mos).

Meer informatie of vrijblijvend advies?

Bel 0345 - 54 94 33
Stuur een bericht