Algen- en mosbestrijding

Stuur een bericht

 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 32 MB.
   Upload indien relevant foto's van uw dak

  Stuur een bericht

  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    Upload jouw CV

   Afspraak maken

   • Liever telefonisch? Bel 0345-549433
   • Gewenste datum en tijd

   • Contactgegevens

   Algen- en mosbestrijding

   Algen en/of mossen kunnen zich vestigen op het rieten dak. Om de groei hiervan tegen te gaan, is er de mogelijkheid om het dak in te spuiten met een bestrijdingsmiddel. Deze behandelingswijze zorgt ervoor dat het dak schoner blijft. Dit heeft een gunstige uitwerking op de staat van uw rieten dak. Daarom: hoe schoner, hoe beter!

   Ons rietdekkersbedrijf beschikt over een moderne spuitinstallatie en heeft ervaren mensen om deze mogelijkheid tot onderhoud op volledige wijze uit te voeren. Bij Den Hartog Riet kunt u een inspuitovereenkomst voor uw rieten dak aangaan. Wij spuiten uw dak dan (bij voorkeur) eens in de twee jaar in tegen de schadelijke groei van algen en mossen.

   Misschien heeft u al een rieten dak en vraagt u zich af of het aan vervanging toe is. Met een vakkundig rietdekker oog geven wij u snel en persoonlijk advies over de staat van uw dak.

   Voordelen van het onderhouden van het rieten dak:

   • Het verlengt de levensduur
   • Draagt bij aan de uitstraling
   • Voorkomt onnodige vervolgschade

   Preventief onderhoud

   Algen- en mosbestrijding is één van de mogelijkheden die u heeft om preventief onderhoud te plegen aan het rieten dak. Het rieten dak onderhouden is een goed idee, omdat daarmee de levensduur verlengd wordt en grondig onderhoud, in de vorm van renovatie, kan worden uitgesteld. Dat algen en mossen zich vestigen op rieten daken lijkt onvermijdelijk. De gevolgen hiervan kunnen schadelijk zijn voor het dak, omdat algen en mossen ervoor zorgen dat het dak langer nat blijft.

   Onder een begroeid dakoppervlak kan een gunstig klimaat ontstaan voor schimmels. Het zijn deze schimmels die voor de afbraak zorgen van het zogenaamde cellulose, één van de hoofdbestanddelen van riet. Ervaringen met het bestrijden van algen en mossen leveren zeer goede resultaten vanwege het bondige principe: hoe schoner het dak, hoe droger. En hoe droger het dak, hoe beter!

   Inspuitovereenkomst

   Wat betekent een inspuitovereenkomst? Een inspuitovereenkomst houdt in dat Den Hartog Riet uw rieten dak opneemt in de planning om ingespoten te worden.

   Standaard richtlijn daarin is om het dak eens in de twee jaar in te spuiten. In de praktijk kan hier van worden afgeweken.

   Meer informatie
   Bel 0345 - 54 94 33

   Praktische uitvoering

   Den Hartog Riet - Voorwaarden

   Voorwaarden

   Het dak zal vanaf de grond worden ingespoten. Om het dak adequaat te kunnen inspuiten zijn wij gebonden aan een aantal voorwaarden. De twee belangrijkste zijn:

   • Het rieten dak moet droog zijn
   • Weersomstandigheid moet droog zijn (droogtijd na behandeling circa één uur)

   Dit betekent dat het aantal werkbare dagen enigszins beperkt is. Zodra het weer gunstig is, zullen de inspuitwerkzaamheden worden opgepakt. Gevolg van deze afhankelijkheid van het weer is dat de werkzaamheden soms pas kort van tevoren kunnen worden ingepland.

   Den Hartog Riet - Voorzorgsmaatregelen

   Voorzorgsmaatregelen

   Verder kunt u een aantal voorzorgsmaatregelen treffen die ons helpen om de werkzaamheden op optimale wijze uit te voeren. Zodoende zijn wij beter in staat om goed werk te leveren in de daarvoor geplande tijd, en zult u nauwelijks of geen overlast ondervinden. U moet hierbij denken aan een aantal praktische zaken zoals:

   • Het sluiten van (dak)ramen
   • Wegzetten van losse bloemen of plantenbakken
   • Zorgen voor vrije doorloop rond het huis
   • Druplijn vrijhouden van tuinmeubelen e.d.
   • Intrekken van zonneschermen
   • Eventueel zorgen voor tuinslang bij werkende waterkraan

   Na de behandeling

   Na het inspuiten van het dak blijft onderhoud noodzakelijk. Immers, het slijtageproces van het riet gaat gewoon door. De behandeling kan zoveel doen als het middel toelaat: het tijdelijk stopzetten van de groei van algen en mossen. Het middel biedt geen definitieve oplossing: na verloop van tijd kunnen algen en mossen zich weer gaan vestigen op het dak. Vandaar dat het tweejaarlijks terugkomend onderdeel is van de inspuitovereenkomst.

   Meer informatie
   Bel 0345 - 54 94 33
   Den Hartog Riet - Na de behandeling